OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 14.02.2022r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 2 kl.4, Wysłouchów 6,…

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone