Odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w pierwszy poniedziałek danego miesiąca.