Odpady wielkogabarytowe

Odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest w pierwszy poniedziałek danego miesiąca.
UWAGA. W miesiącu kwietniu 2.04.2021r. (piątek)

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone