Odpady komunalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.Witolda Kasperskiego informuje, że od dnia 01.07.2022r., w nawiązaniu do Uchwały nr LXXXIII/2354/22  Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawki, obowiązywać będzie nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 27,00 zł za osobę zamieszkującą daną nieruchomość. Jednocześnie informujemy, że rodziny wielodzietne, posiadające Kartę Dużej Rodziny lub spełniające warunki posiadania karty mogą skorzystać z obniżenia tej opłaty do wysokości 21,60 zł (za każdą osobę uprawnioną).

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone