Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 12.09.2023r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz elementów małej architektury wraz z budową…

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 16.08.2023r. dotyczące wyłonienia wykonawcy prac „Remont (częściowy) pokrycia dachowego budynku przy ul. Halszki 33” zostało unieważnione.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone