Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego informuje, że w związku z likwidacją stanowiska kasowego od dnia 01.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe. Jednocześnie informujemy, że od dnia…