Oferta dla wspólnot - slajdy

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie, ma zaszczyt przedstawienia Państwu oferty dotyczącej zarządzania częścią wspólną Państwa nieruchomości.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz dysponuje profesjonalną kadrą, która zapewni Państwu najwyższą staranność w zakresie obsługi finansowej, prawnej i technicznej nieruchomości.

Zawsze dbamy o to aby Mieszkańcy Wspólnoty byli zadowolenie z obsługi, koszty świadczonych usług były umiarkowane przy zachowaniu wysokich standardów,
a wizytówką zarządzanych przez nas budynków był dobry stan techniczny, czystość, ład i porządek.

Oferujemy Państwu kompleksową, rzetelną obsługę nieruchomości.

Posiadamy własne lub współpracujące służby administratorów, konserwatorów i sprzątających a w ramach podpisanej umowy prowadzić będziemy:

 • ewidencję budynku oraz właścicieli lokali,

 • wymaganą przepisami prawa budowlanego dokumentację techniczną,

 • kontrolę techniczną i nadzór nad okresowymi przeglądami nieruchomości i urządzeniami,

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym ładzie i porządku budynku i jego otoczenia,

 • nadzór nad należytym wykonywaniem bieżącej konserwacji i napraw,

 • nadzór nad zabezpieczaniem i szybkim usuwaniem ewentualnych awarii,

 • nadzór nad wszelkimi innymi działaniami w celu prawidłowego funkcjonowania budynku
  jak i zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju lokatorów,

 • rozliczanie opłat za media i opłaty stałe,

 • windykację należności,

 • pełną obsługę księgową umożliwiającą profesjonalne rozliczenie kosztów utrzymania nieruchomości, robót remontowych,

 • nadzór nad ubezpieczeniem budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej,

 • nadzór nad utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • nadzór nad utrzymaniem zieleni.

Współpracujemy również z kancelariami prawnymi, reprezentujemy Zleceniodawców przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej (na życzenie Zleceniodawcy).

Zapraszamy Państwa do kontaktu celem uzyskania dodatkowych informacji i omówienia szczegółów współpracy.