Komunikat w sprawie likwidacji stanowiska kasowego.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego informuje, że w związku z likwidacją stanowiska kasowego
od dnia 01.05.2018r. w siedzibie Spółdzielni nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.05.2018r. wpłat gotówkowych z tytułu „opłat czynszowych” będzie można dokonywać bezprowizyjnie w  Oddziale Małopolskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Wysłouchów 4,
czynnym: poniedziałek – piątek w godz. 7.45 – 18.00.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone