Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, ul. Wysłouchów 6b, 30-611 Kraków, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont (częściowy) pokrycia dachu budynku przy ul. Halszki 33.Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można…

Odpady komunalne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im.Witolda Kasperskiego informuje, że od dnia 01.07.2022r., w nawiązaniu do Uchwały nr LXXXIII/2354/22  Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawki, obowiązywać będzie nowa…

UWAGA !!! WŁAMANIA !!!

SZANOWNI MIESZKAŃCYW związku ze zwiększoną liczba przypadków włamań do mieszkań Dzielnicowy, Ogniwo Patrolowe oraz Służby Kryminalne VI Komisariatu Policji w Krakowie zawiadomiły, że odnotowują praktyki przestępcze polegające na znakowaniu przez…

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie uprzejmie informuje, że na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 14.02.2022r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 2 kl.4, Wysłouchów 6,…

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone