Odpady komunalne

Szanowni Państwo !             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie w nawiązaniu do Uchwały NR XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. informuje, że zobowiązany…

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone