Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 14.02.2022r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 2 kl.4, Wysłouchów 6, kl.1 oraz 6, Halszki 29, kl.4, Halszki 33, kl.3” został wybrany Zakład Malarski Tadeusz, Andrzej Boligłowa s.c., 30-654 Kraków, ul. E. Heila 20/26 do realizacji w/w zamierzenia.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone