Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 10.07.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy remontu balkonów budynku przy ul. Ułanów 52 w Krakowie, została wybrana firma „SKORUT”,…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 10.07.2020r dotyczące wyłonienia wykonawcy prac „Docieplenia ścian piwnic budynku przy ul. Wysłouchów 4” zostało unieważnione.

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 02.06.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy remontu ogrodzenia budynku przy ul. Ułanów 52 w Krakowie, została wybrana firma „BARIBUD”,…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 27.03.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Remont (częściowy) pokrycia dachowego w bud. przy ul.: Wysłouchów 2, 4, 6…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 24.02.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 4 kl. II, VII…

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone