Wprowadzamy identyfikatory dla pojazdów !

Szanowni Państwo

Z dniem 01.07.2018r. na terenie Spółdzielni - os. Kurdwanów (budynki ul. Halszki 29,31,33 i ul. Wysłouchów 2,4,6,6B) zacznie obowiązywać "Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów", który nakłada na mieszkańców obowiązek posiadania w pojeździe identyfikatora upoważniającego do wjazdu i parkowania na terenie osiedla. Teren, na którym konieczne będzie posiadanie identyfikatora, zostanie oznaczony stosownymi znakami.

Treść regulaminu:

Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o wypełnienie i dostarczenie do siedziby Spółdzielni wniosków o wydanie identyfikatorów.

Na jednym wniosku można wpisać kilka pojazdów, dla których chcecie Państwo uzyskać identyfikator.

Wniosek do wypełnienia:

Wniosek o wydanie identyfikatora

Informujemy również, że od miesiąca września 2018r. na terenie Spółdzielni - os. Kurdwanów będą prowadzone przez Straż Miejską  kontrole mające na celu sprawdzenie czy pojazdy wjeżdżające i parkujące, na wskazanym wyżej terenie, posiadają stosowne upewnienia.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone