Szanowni Państwo Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Daliowej 3 Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego w Krakowie informuje, że z dniem 31.07.2018 r. przestaje obowiązywać umowa dzierżawy miejsc postojowych dla…