Informacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daliowa 3

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej
Budynku przy ul. Daliowej 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego w Krakowie informuje, że z dniem 31.07.2018 r. przestaje obowiązywać umowa dzierżawy miejsc postojowych dla Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daliowa 3.
W związku z powyższym od dnia 01.08.2018r. parkowanie pojazdów na oznakowanych miejscach postojowych przy ul. Daliowa dozwolone jest tylko dla osób, które zawarły indywidualne umowy dzierżawy ze Spółdzielnią.

Koszt dzierżawy jednego miejsca postojowego wynosi netto:
- 76,00 zł/ miesiąc (miejsce oznakowane z blokadą wjazdu),
- 62,00 zł/miesiąc (miejsce oznakowane bez blokady).

Jednocześnie informujemy, że parkowanie na terenie spółdzielni, bez stosownego zezwolenia, będzie skutkowało dochodzeniem przez SM im. W. Kasperskiego należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Informacje o dostępnych miejscach postojowych można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone