Kontrole Straży Miejskiej uprawnień pojazdów do parkowania i przejazdu na zasobach Spółdzielni

Szanowni Państwo

W związku z prowadzeniem na zasobach, przez Straż Miejską, kontroli uprawnień pojazdów, Spółdzielnia przypomina, że zgodnie z "Regulaminem Wjazdu i parkowania pojazdów na terenie os. Kurdwanów należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie":

  • paragraf 2, punkt 1. "Prawo do korzystania z miejsc postojowych oraz wjazdu i przejazdu przez  teren Spółdzielni mają wyłącznie pojazdy wyposażone w identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu."
  • paragraf 2, punkt 7. "W przypadku nieprawidłowego umieszczenia identyfikatora lub niezgodności numeru rejestracyjnego pojazdu z podanym na identyfikatorze, pojazd będzie traktowany jako nieuprawniony do wjazdu, przejazdu i parkowania na terenie Spółdzielni."
  • paragraf 2, punkt 8. "Pojazdy nieuprawnione do wjazdu, przejazdu i parkowania na terenie Spółdzielni będą zgłaszane do Straży Miejskiej lub Policji."

Żeby uniknąć konsekwencji powstałych w wyniku kontroli, prosimy by Mieszkańcy wystawiali w swoich pojazdach identyfikatory.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone