Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 24.02.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 4 kl. II, VII…