Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, ul. Wysłouchów 6b, 30-611 Kraków ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie:  Remont balkonów w budynku przy ul. Halszki 33, mieszkania nr 8 oraz 10.

Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.

Wadium  1.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 29.09.2021r. do godziny 14.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Kasperskiego zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone