Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, ul. Wysłouchów 6b, 30-611 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul.: Halszki 33, kl.1 oraz Ułanów 52, kl. 1,2,3,4.
Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.
Koszt specyfikacji wynosi 123,00 zł brutto. Wadium 5.500,00 zł.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 3.06.2024r. do godziny 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.06.2024r. godz. 9.00.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Kasperskiego zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone