Ogłoszenie przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego, ul. Wysłouchów 6b, 30-611 Kraków ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont balkonów w budynkach przy ul. Halszki 29, mieszkanie nr 8 oraz Halszki 31, mieszkania nr 18,26,28,30.
Szczegółowe warunki określa specyfikacja zamówienia, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni.
Koszt specyfikacji wynosi 123,00 zł brutto. Wadium 3.500,00 zł.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 3.06.2024r. do godziny 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2024r. godz. 11.00.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Kasperskiego zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone