Informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Daliowa 6 i 6A

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych
Daliowa 6 i Daliowa 6A

Szanowni Państwo,
działając w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie (dalej: Spółdzielnia), w związku niepowodzeniem rozmów ugodowych prowadzonych pomiędzy Spółdzielnią a pełnomocnikiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daliowej 6 w Krakowie oraz niektórych jej członków, uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie Spółdzielnia zamierza wprowadzić strefę ograniczonego ruchu w obrębie działki ewidencyjną nr 217 obręb 65, oznaczonej jako ulica Daliowa, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00092177/7, której Spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem.
W tym celu przy wjeździe od ul. Halszki zostanie postawiony szlaban (z modułem SOS dla pojazdów uprzywilejowanych), uniemożliwiający swobodny dostęp do ul. Daliowej. Szlaban będzie podnoszony za pomocą pilota, który zostanie przekazany w odpowiedniej ilości egzemplarzy wyłącznie członkom Spółdzielni oraz członkom wspólnot mieszkaniowych, którzy zawarli umowę korzystania z nieruchomości stanowiących działkę nr 217. Tym samym przejazd nie będzie możliwy dla mieszkańców budynku przy ul. Daliowej 6 oraz 6A.
Jednocześnie zawiadamiany, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość zawarcia przez poszczególnych członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daliowej 6 i 6A w Krakowie ze Spółdzielnią umowy korzystania z nieruchomości, stanowiącej ulicę Daliową, na warunkach zbliżonych, jak ma to miejsce z innymi wspólnotami mieszkaniowymi. Koszt miesięczny korzystania z nieruchomości oscyluje w granicach 10 zł netto/lokal.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym zapoznania się z treścią standardowej umowy o korzystanie z nieruchomości, prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie, znajdującym się przy ul. Wysłouchów 6 B w Krakowie, na adres mailowy: biuro@smkasperskiego.pl lub pod numer telefonu (+48) 12 654 34 17.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone