Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 27.03.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Remont (częściowy) pokrycia dachowego w bud. przy ul.: Wysłouchów 2, 4, 6 oraz przy ul. Halszki 29” została wybrana firma EKO BUD Tomasz Pluta, ul. Heleny 16/103, 30-838 Kraków do realizacji w/w zamierzenia.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone