Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 02.06.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy remontu ogrodzenia budynku przy ul. Ułanów 52 w Krakowie, została wybrana firma „BARIBUD”, Marcin Baranek, Wielmoża, Kamieniec Dolny 6, 32-045 Sułoszowa do realizacji w/w zamierzenia.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone