Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 24.02.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 4 kl. II, VII oraz przy ul. Halszki 29 kl. I” został wybrany Zakład Malarski, Tadeusz, Andrzej Boligłowa s.c., 30-654 Kraków, ul. E. Heila 20/26 do realizacji w/w zamierzenia.

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone