Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 10.07.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy remontu balkonów budynku przy ul. Ułanów 52 w Krakowie, została wybrana firma „SKORUT”,…