Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że postępowanie przetargowe z dnia 10.07.2020r dotyczące wyłonienia wykonawcy prac „Docieplenia ścian piwnic budynku przy ul. Wysłouchów 4” zostało unieważnione.