Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 02.06.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy remontu ogrodzenia budynku przy ul. Ułanów 52 w Krakowie, została wybrana firma „BARIBUD”,…