Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 27.03.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Remont (częściowy) pokrycia dachowego w bud. przy ul.: Wysłouchów 2, 4, 6…