Odpady komunalne

Szanowni Państwo !             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie w nawiązaniu do Uchwały NR XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. informuje, że zobowiązany…

Ogłoszenie wyniku przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Witolda Kasperskiego informuje, że w wyniku postępowania przetargowego z dn. 24.02.2020r. dotyczącego wyłonienia wykonawcy prac „Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Wysłouchów 4 kl. II, VII…

Copyright 2017 SM KASPERSKIEGO ©  Wszelkie prawa zastrzeżone